Latest news 4 March 2019

Idag lämnade jag över en hållbarhetsrapport om svenska deltagandet i världsuttällningen i Dubai 2020. Se under Om oss.

9 november 2018

En rapport om CSR-utbildning på universitet i Kina och stundernas syn. Se under Rapporter

3 September 2018

Jag har skickat en debattartikel till Dagens Industri om anti-korruption. Se under Rapporter

21 October 2017

This week the long awaited trial Boliden vs. Arica Victims has started. Se under Rapporter.

September 2017

We have added two reports. My contribution to the CSRCOM conference (#3 2017) and reflections on the CSRCOM 2017 conference (#4 2017)

News 10 March 2017

Today the German parliament adopted a law to introduce EU directive on CSR reporting. See a report on this in English under Rapporter

Nyhet 20 december 2016/Latest news 20 December 2016

Rapport handlar om välgörenhet och hur den kan utformas inom ramen för CSR-arbetet. Se under rapporter

Christmas is coming and this is a period of giving. Corporate philanthropy has been much discussed recently and we have published a report on this issue. See under Rapporter

1 november 2016/Latest news 1 November 2016

Riksdagen godkände regeringens proposition om hållbarhetsredovisning. I voteringen mot yrkande om avslag från M/L/SD blev siffrorna 178 för och 133 mot. I voteringen mot ett modifierat förslag från M/L/C/KD blev siffrorna 149 för mot 126 mot och 36 nedlagda. Se under Rapporter./ The Swedish parliament has approved the government’s ambitious plan for sustainability reporting. See under Rapporter.

Nyhet 20 oktober 2016

Justitieutskottet har idag publicerat sitt betänkande om regeringens förslag till hållbarhetsredovisningslag. Se under Rapporter.

NEWS 4 August 2016

We publish an academic study on the umbrella revolution in Hong Kong and its environmental impact written by Frans Libertsson. See under Rapporter!

Nyhet 24 juli 2016

Rapport om Hongkongs unga demokrater, Joshua Wong/Nathan Law och jämförelse med Martin Lee. Se under Rapporter

NEWS 1 June 2016

The report on sustainability reporting is now also in English. See under Rapporter

NYHET 1 juni 2016

Rapport om regerings förslag till hållbarhetsredovisning framlagd. Se under Rapporter.

Behövs en ny syn på CSR?

New Context är ett företag som ger råd och bedriver forskning om CSR. Namnet syftar på att det finns nya sammanhang som inte är uppenbara eller allmänt kända. De viktigaste är sammanhanget mellan företaget och organisationens policy och dess värde i samhället. Företag och organisationer med svag CSR-policy möter kritik och mycket begränsad uppskattning bland kunder och allmänhet. Företag som är starkt konsumentberoende som tekoföretagen och livsmedelsföretagen har redan insett detta och startat ett omfattande arbete. Andra företag och organisationer är långsammare men kommer att möta samma problem. Därför dags att börja i tid.