CSR Ämnen

Här finns en lita över de mest brännande CSR-frågorna idag och idéer och förslag som jag har hur vi skall kunna ta dessa frågor vidare.

 

CSR-rapportering

Arbetsrättsliga och sociala frågor

Företag och mänskliga rättigheter

Antikorruption

Skatteredovisning

 

Dokument: