OM OSS

Att vara CSR-konsult är framför allt att ha koll på en rad frågor som företag och organisationer tycker är viktiga men normalt ligger utanför själva affärsidén. Under 2015-16 har jag arbetat i Hongkong med speciell inriktning på CSR i Kina. Från hösten 2016 är jag tillbaka i Sverige.

Rekommendation
”Bengt Johansson’s association with the Arabia CSR Network has been a very enriching one and we have gained immensely from his knowledge, expertise and insights. Coupled with a vast experience in the realm of corporate sustainability, it makes him a thought leader of international repute, with whom it is a privilege to collaborate.”
Habiba Al Marashi, President and CEO, Arabia CSR Network, GRI Stakeholder Council Member

Dokument

  1. CV Bengt Johansson
  2. Vad lärde jag mig av att vara CRS-ambassadör?
  3. Vad lärde jag mig av alla åren i Kina?

Kurser i CSR vid Shanghai University

Sedan 2013 har jag föreläst vid Shanghai University för deras Ececutive MBA-utbildning. Att den är ”Executive” betyder att den är för personer som arbetat et antal år i näringslivet på kvalificerade poster. I genomsnitt har man ca 8 års yrkeserfarenhet. antalet deltagare har varit ca 50/år.  Sedan 2018 äger utbildningen bara rum i Shanghai. dessförinnan ägde även utbildning rum i Suzhou. De tre senaste åren har jag lett en kurs omfattande många föreläsningar med betygssättning. Årets kurs ägde rum i september 2018 och nedan finns ett gruppfoto på alla deltagare när vi hade besök från EUs handelskammare.

 

Utnämning till strategisk samarbetsexpert för Guangdong CSR Association

I april 2016 fick jag en inbjudan bli strategisk samarbetsexpert till Guangdong CSR Association. Jag accepterade och i augusti 2016 överlämnades ett dokument om detta vid en ceremoni i Kanton. Guangdong CSR Association tillhör den viktiga policyorganisationen Guangdong Academy of Social Sciences och samlar alla som forskar om CSR i Guangdong. Guangdong är den provins i Kina där CSR-frågorna är viktigast. Man har ett mycket stort antal företag som är leverantörer i 1:a. 2:a och 3:e led till inhemska och utländska företag. Man har även i Shenzhen de högteknologiska företagen inom telekom, dröntillverkning m.m. som har viktiga integritetsproblem på bordet. Organisationens chef prof Li Youhuan tillhör de flitigaste skribenterna och forskarna i CSR-frågor i Kina.

Dr Chen Yuanliang överlämnar utnämning till strategisk samarbetsexpert vid möte på GDCSR den 10 augusti 2016. Foto: Yu Jueyi

Dr Chen Yuanliang överlämnar utnämning till strategisk samarbets- expert vid möte på GDCSR den 10 augusti 2016. Foto: Yu Jueyi