OM OSS

Att vara CSR-konsult är framför allt att ha koll på en rad frågor som företag och organisationer tycker är viktiga men normalt ligger utanför själva affärsidén. Under 2015-16 har jag arbetat i Hongkong med speciell inriktning på CSR i Kina. Från hösten 2016 är jag tillbaka i Sverige. 2018 vikarierade jag som Sveriges anti-korruptionsambassadör

Rekommendation
”Bengt Johansson’s association with the Arabia CSR Network has been a very enriching one and we have gained immensely from his knowledge, expertise and insights. Coupled with a vast experience in the realm of corporate sustainability, it makes him a thought leader of international repute, with whom it is a privilege to collaborate.”
Habiba Al Marashi, President and CEO, Arabia CSR Network, GRI Stakeholder Council Member

Dokument

  1. CV Bengt Johansson
  2. Vad lärde jag mig av att vara CRS-ambassadör?
  3. Vad lärde jag mig av alla åren i Kina?

Hållbarhetsstudie för svenska EXPO-deltagandet i Dubai 2020

Att delta i ett internationellt megaevent är en utmaning ur hållbarhetsperspektiv. Därtill i ett land som inte är en demokrati, använder nästan bara byggarbetare från Sydasien och med motsatsen till en feministisk politik. Mycket att tänka på. Här vid överlämnandet av hållbarhetsstudien till den svenske generalkommissarien Anders Lönnberg.

Kurser i CSR vid Shanghai University

Sedan 2013 har jag föreläst vid Shanghai University för deras Ececutive MBA-utbildning. Att den är ”Executive” betyder att den är för personer som arbetat et antal år i näringslivet på kvalificerade poster. I genomsnitt har man ca 8 års yrkeserfarenhet. antalet deltagare har varit ca 50/år.  Sedan 2018 äger utbildningen bara rum i Shanghai. dessförinnan ägde även utbildning rum i Suzhou. De tre senaste åren har jag lett en kurs omfattande många föreläsningar med betygssättning. Nedan finns ett gruppfoto på alla deltagare vid kursen 2018 när vi hade besök från EUs handelskammare.

Under de tre senaste åren har vi haft gästföreläsare från svenska företag som H&M, Stora Enso och Essity. Kursen 2020 kom att hållas on-line pga Coronapandemin. För att kompensera för den begränsade kontakt som on-line medför lade jag extra vikt vid uppsatsskrivandet. De 45 MBA-studenterna skrev uppsatser om CSR som jag fann mycket intressanta.

Utnämning till strategisk samarbetsexpert för Guangdong CSR Association

I april 2016 fick jag en inbjudan bli strategisk samarbetsexpert till Guangdong CSR Association. Jag accepterade och i augusti 2016 överlämnades ett dokument om detta vid en ceremoni i Kanton. Guangdong CSR Association tillhör den viktiga policyorganisationen Guangdong Academy of Social Sciences och samlar alla som forskar om CSR i Guangdong. Guangdong är den provins i Kina där CSR-frågorna är viktigast. Man har ett mycket stort antal företag som är leverantörer i 1:a. 2:a och 3:e led till inhemska och utländska företag. Man har även i Shenzhen de högteknologiska företagen inom telekom, dröntillverkning m.m. som har viktiga integritetsproblem på bordet. Organisationens chef prof Li Youhuan tillhör de flitigaste skribenterna och forskarna i CSR-frågor i Kina.

Dr Chen Yuanliang överlämnar utnämning till strategisk samarbetsexpert vid möte på GDCSR den 10 augusti 2016. Foto: Yu Jueyi

Dr Chen Yuanliang överlämnar utnämning till strategisk samarbets- expert vid möte på GDCSR den 10 augusti 2016. Foto: Yu Jueyi