Arbetsrättsliga och sociala frågor

Hur hanterar ett företag sina anställda på ett korrekt sätt?

Frågan är ganska enkel att besvara, men svår att genomföra. Svaret är att man skall följa ILOs olika konventioner. Det svåra är att dessa konventioner ger de anställda frihet till fackföreningar och kollektivavtal/minimilön men i vissa länder förnekas dessa rättigheter. ILO verkar inte kunna göra något åt det.

Ett av mina första ärenden som CSR-ambassadör var barnabete vid bomullsskörden i Uzbekistan som gjorde att köpare av bomull indirekt bidrog till barnarbete. Skrupelfria (oftast koreanska) handelsbolag blandade bomullen från Uzbekistan med bomull från Afrika och ingen kunde med säkerhet bedöma varifrån bomullen egentligen kom. ILO kände till allt detta men var utestängda att verka i Uzbekistan av regimen. Barnarbete är för övrigt ett större problem än vi i Sverige föreställer oss. I alla fattiga länder förekommer barnarbete.

Det största principiella problemet för svenska företag är nog ändå avsaknaden av fria fackföreningar i många länder, bl.a. Kina. Jag tror vi skulle kunna lösa detta problem om vi kunde arbeta ut ett system för klagomålsmekanismer utan att det hade en fackförenings namn.