Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar för 120 miljarder kronor om året. Största upphandlare är landstingen för hälsovårdens räkning. Näst största upphandlare är Trafikverket.  Upphandling är en källa till stora problem i alla länder. I många länder är upphandlingen färgad av stor korruption. Det är inget problem som vi kan ta lätt på i Sverige heller men det stora problemet i Sverige är att den enkla formeln att välja lägsta pris ofta innebär att vi får produkter som tillverkas i låglöneländer under förhållanden som inte är acceptabla.

Regeringen lade den 19 maj 2016 en remiss till Lagrådet om ny lagstiftning som bygger på ett nytt EU-direktiv. Det blir en fråga för riksdagen att så småningom ta hänsyn till detta. De nya bestämmelserna skall gälla från 1 januari 2017.

Den upphandlingsansvarige måste lära sig att ställa frågor till leverantören som i sin tur måste ställa följdfrågor till sin underleverantör osv i hela leverantörskedjan. Det blir som ett dominospel där det avgörande är om upphandlaren välter sin bricka i riktning mot leverantören. I annat fall kan det bli så att man i leverantörskedjan hela tiden följer principen om lägsta pris och avsaknad av transparens. ett program i Kalla fakta i november 2015 visde hur Stockholms Läns Landsting köpt datorutrustning för över 100 miljoner utan att ha tagit varningssignaler om förhållandena vid tillverkning på allvar. Se mer information på vår sida om Underleverantörer.