Våra tjänster

New Context kan erbjuda följande tjänster:

csr-4Areas1Utarbetande av företags/organisations CSR-policy

Hålbarhetsredovisning enligt GRI eller Global Compacts CoP

Omvärldsbevakning

Kontaktskapande med CSR-expertis utomlands

Utredningar i olika frågor