19 January 2023

Today we have published a report on Swedish companies’ sustainability ranking (in Swedish)

Swedish business history in China

The book was published by Lava publishing house in August 2021

30 August 2020

We have published a study (in Swedish) under Rapporter about how the Swedish government administration has been able to cope with the Corona epidemic Coronakrisen 2 2020

25 February 2020

Our article on the stress test of the Swedish state administration due to the Corona epidemic is available here as well as under Rapporter Coronakrisen 1 2020

21 May 2019

New report on CSR in China.

21 October 2017

This week the long awaited trial Boliden vs. Arica Victims has started. Se under Rapporter.

September 2017

We have added two reports. My contribution to the CSRCOM conference (#3 2017) and reflections on the CSRCOM 2017 conference (#4 2017)

Behövs en ny syn på CSR?

New Context är ett företag som ger råd och bedriver forskning om CSR. Namnet syftar på att det finns nya sammanhang som inte är uppenbara eller allmänt kända. De viktigaste är sammanhanget mellan företaget och organisationens policy och dess värde i samhället. Företag och organisationer med svag CSR-policy möter kritik och mycket begränsad uppskattning bland kunder och allmänhet. Företag som är starkt konsumentberoende som tekoföretagen och livsmedelsföretagen har redan insett detta och startat ett omfattande arbete. Andra företag och organisationer är långsammare men kommer att möta samma problem. Därför dags att börja i tid.