Skatteredovisning

Många företag betalar inte skatt där de tjänar pengarna. Det är ett välkänt problem och har lett till att OECD i decennier försökt få en enad front mot lågskatteparadis. För företag med affärer i många länder är det enkelt att redovisa vinsten är man betalar minst skatt. Dessutom kan man skapa holdingbolag i skatteparadis.

Ett problem är att skatteparadisen oftast är små öar som inte har så många alternativa inkomster. Några kan bli turistdestinationer medan andra vore dömda att förtvina. Samtidigt är skadan de skapar större än de intäkter de får Det rimliga vore därför att dessa små öar får stöd på annat sätt.

Att sedan länder som Schweiz och Luxemburg ägnar sig åt liknande skattekonkurrens är upprörande och där borde vi kunna ta i med krafttag.

Snart kommer företag att tvingas redovisa var de betalar skatt. Oljeindustrin är föregångare för de har oftast ganska få operationsställen och en väldefinierad kund. Norska Statoil har föregått med gott exempel. Det är svårare för våra svenska storföretag som ibland har kontor i 150 länder. Jag hoppas dock se framsteg från dem. Skatteredovisning kan bli nästa stora CSR-fråga