Förr hade de svenska företagen huvuddelen av sin tillverkning internt eller köpte från andra företag. Det var egentligen inget problem för samma lagstiftning och arbetsvillkor och miljö gällde de företagen liksom mitt eget. Genom globaliseringen köper vi oftast komponenter och insatsvaror från lågprisländer såsom Kina. Då måste vi utveckla system för att ta reda på vilka förhållanden som råder i produktionen där och ställa krav på ett vettigt sätt. Vi måste också kunna bedöma intyg och dokument där risk för förfalskning finns. Det kan låta som om det i så fall vore enklast att ta komponenter från tillverkare i Sverige eller EU men det går ofta inte. Antingen finns inte tillverkningen här eller så är den för dyr.

Hur skall vi kunna lära oss att arbeta med leverantörer i lågprisländer. Jag har sett en film som Ax Foundation tagit fram för sina företag om hur man arbetar med utbildningsverktyget QuizRR. Axel Johnson-gruppen är Nordens största detaljhandelskoncern med bolag som Åhléns, Kicks, Axfood (Hemköp och Willys), Mekonomen, Filippa K mfl. Bolagen har leverantörer i Kina och med sitt uttalade fokus på hållbarhet krävs tydliga strategier för att adressera de utmaningar som finns där. Ett initiativ togs i april 2016 då Axfoundation producerade en film som riktar sig direkt till de kinesiska leverantörerna. I filmen förespråkar hållbarhetscheferna träningsverktyg som ökar kunskapen om arbetares rättigheter och skyldigheter. Filmen visades för ett stort antal leverantörer i Shenzhen och Shanghai på de workshops som hölls av QuizRR, det träningsverktyg som används av Axel Johnson-bolagen och ett antal andra svenska och internationella företag. Se filmen här.https://www.youtube.com/watch?v=gbXPxWcDgqk